محمد منفرد

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

رایانامه:m.monfared@yahoo.com

به صفحه شخصی من خوش آمدید!

 

 

 

نمرات آزمایشگاه فیزیک پایه 2 نیمسال اول96-95

نمرات

 

فیزیک پایه1 شریف نیمسال اول96-95

نمرات (پایان مهلت اعتراض: شنبه 18 دی ماه 95 )

(به همه نمرات زیر 2 به میزان 0.3 اضافه شده است. در صورت اعتراض این 0.3 حذف و سپس اعتراض بررسی می شود!)

اطلاعیه کلاس جبرانی (ویژه کوییز)

این کلاس ویژه کوییز دادن دانشجویانی است که یا کوییز نداده اند یا قصد ارتقاء نمره کوییز قبلی خود را دارند!

زمان و محل کلاس: چهارشنبه 15 دی ماه ، ساعت 14:30 الی 15:30، دانشکده فیزیک، طبقه 4، کلاس 412 (سالن پرتوی)

نکات قابل توجه کلاس حل تمرین

        حل تمرین این درس 4 نمره دارد: ..... (مشق: 2 نمره........کوییز: 2 نمره)

        لینک های مفید

o        سوالات امتحانی پردیس (دکتر وساقی) پاییز 94 (میان ترم و پایان ترم)

o        سوالات امتحانی میان ترم 84 الی 92

o        سوالات امتحانی پایان ترم سال های مختلف

o        سوالات امتحانی میان ترم 92

o        کتاب فیزیک هالیدی ویرایش نهم

o        کتاب فیزیک هالیدی ویرایش دهم

o        سایت فیزیک پایه 1 شریف

o        مسایل پیشنهادی فصل های 1 الی 14: (تکلیف نیستند!) لینک دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوییز:

کوییز: چهارشنبه 19 آبان از فصل 2 و فصل 4 (تا انتهای حرکت پرتابی)

کوییز: چهارشنبه 3 آذر از فصل 5 و فصل 6 (فقط برای کلاس 13 تا 15)

کوییز (گروه 13-15 و 15-17) : چهارشنبه 8 دی، فصل 9 و 10 هالیدی ویرایش دهم

..... ..... ...... ...... ....

مشق:

o      مشق ها هر هفته در همین صفحه قرار می گیرند و از کتاب فیزیک هالیدی ویرایش دهم می باشند.

o      مشق ها در موعد مشخص شده در ابتدای جلسه حل تمرین باید تحوبل داده شوند و بعد از آن تحویل گرفته نمی شوند. ...

.

 

مشق

تحویل

فصل و شماره تمرین

1

5 آبان 95

فصل2: (12-43-61)

فصل4: (15- 45-66)

2

19 آبان

گروه 13-15 :

فصل4 (15- 45-66) و فصل 5 (43-56-67)

گروه 15-17 :

فصل 5 (43-56-67) و فصل 6 (35-59-82)

3

26 آبان

گروه 13-15 :

فصل 5 (43-56-67) و فصل 6 (35-59-82)

گروه 15-17 :

تکلیف ندارند!

4

3 آذر

گروه 13-15 :

فصل7 (24-33-42) و فصل 8 (23-62-78)

5

یکم دی

گروه 13-15 و گروه 15-17:

فصل9 (8- 48-69) و فصل 10 (8-43-52)

6

8 دی

گروه 13-15 و گروه 15-17:

فصل11 (13-61-63-66-67-71-81)