بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه شخصی سید سعید هاشمی


بسم الله الرحمن الرحیم

حاجی خلیفه در کتاب کشف الظنون نوشته است که "هدف از علوم استفاده مادی نیست، بلکه هدف اطلاع بر حقایق اشیاء و تهذیب اخلاق است. بنابر این هرکس علمی را به خاطر شغل و حرفه بیاموزد، عالم نیست. بلکه خود را شبیه علماء ساخته است. این مطلب را علمای ماوراءالنهر دریافته بودند و درباره آن صحبت می‌کردند و چون خبر تاسیس مدارس بغداد به آنها رسید ماتم گرفتند و گفتند تاکنون صاحبان همت بلند و نفوس زکیه که هدفشان شرف و کمال بود سراغ علما می‌رفتند و از علم آنها بهره‌ور می‌شدند، اما اکنون که دانش‌طلبی اجرت دارد، افراد دون همت و تنبل سراغ آن می‌روند."


اخبار جدید:

فصل چهارم فیزیک پایه دو بارگزاری شد