Sharif University of Technology Department of Physics
Access old website (temporary)
Department of Physics

Sharif University of Technology
Access old website (temporary)
Physics Email

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک نیمسال اول 99-98

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک

نیمسال اول 99-98

مدیریت محترم آموزش دانشگاه در نظر دارد، کارگــاهی ویژه دستیــاران آمــوزشــی نیمسال اول 99-98 در روز چهارشنبه عصر مورخ 1398/07/10 برگزار نماید. حضور کلیه دستیاران آموزشی نیمسال مورد نظر در کارگاه الزامی می باشد. همچنین شرکت  دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی که دستیار آموزشی در نیمسال فوق نمی باشند در این کارگاه به صورت آزاد می باشد.

 مباحث کارگاه : 1- شیوه تدریس و کلاس داری 2-  نحوه تعامل دستیاران با استادان و دانشجویان 3- مباحث اخلاقی، آدابی، روابط انسانی و تجربی می باشد.

آموزش دانشکده فیزیک

1398/6/25