Sharif University of Technology Department of Physics
Access old website (temporary)
Department of Physics

Sharif University of Technology
Access old website (temporary)
Physics Email

98/6/16

دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، موفقیت جمعی از  دانشجویان دانشکده در المپیاد دانشجویی فیزیک را به تمامی اعضای دانشکده‌ تبریک می‌گوید. مطمئنا این موفقیت بدون تلاش این دانشجویان، همراهی سایر دانشجویان و دست‌اندارکاران دانشکده در ایجاد فضای مناسب به وجود نمی‌آمد.

اسامی و رتبه های ایشان به شرح زیر است:

سید محمدحسین شریفی کلهرودی، رتبه‌ی اول

امین محرمی پور، رتبه‌ی دوم

آراد نصیری، رتبه‌ی چهارم

مجید زاهدیان، رتبه‌ی پنجم

کیانا صالحی، رتبه‌ی هشتم

میعاد سلطانی، رتبه‌ی دهم

سید محمد عقیلی، رتبه‌ی یازدهم

سید جلال الدین علوی زاده، رتبه‌ی چهاردهم

دانشکده مطمئن است که استعداد‌ها تنها به این فهرست خلاصه نمی‌شود و استعداد‌های فراوان دیگری در دانشکده وجود دارند که در زمینه‌ها و موقعیت‌های دیگر خواهند درخشید. امیدواریم این عزیزان و سایر دانشجویان در زندگی و کار خود پیروز و شاد باشند.