Sharif University of Technology Department of Physics
Department of Physics

Sharif University of Technology

Physics Email

موفقیت جمعی از دانشجویان دانشکده در المپیاد دانشجویی فیزیک

دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، موفقیت جمعی از دانشجویان دانشکده در المپیاد دانشجویی فیزیک را به همه این عزیزان و تمامی اعضای دانشکده فیزیک تبریک میگوید. مطمئنا این موفقیت بدون تلاش این دانشجویان ، همراهی سایر دانشجویان و دست اندرکاران دانشکده در ایجاد فضای...


Read More
تقویم دفاع از پیشنهاد پژوهشی (نیمسال اول 1400)

تقویم دفاع از پیشنهاد پژوهشی (نیمسال اول 1400)


Read More
تقویم دانشکده در نیمسال اول 1401-1400 برای دانشجویان دکتری

تقویم دانشکده در نیمسال  اول 1401-1400 برای دانشجویان دکتری


Read More
تقویم دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نیمسال اول 1400

تقویم دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نیمسال اول 1400


Read More
دکتر سید میر ابوالحسن واعظی پژوهشگر جوان برجسته فیزیک برنده جایزه ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم

دکتر سید میر ابوالحسن واعظی پژوهشگر  جوان برجسته فیزیک برنده جایزه ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم دکتر سید میر ابوالحسن واعظی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزیده جایزه ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم در سال 1400 خورشیدی شد. دکتر واعظی فیزیکدان جوان خوشنام، متخصص...


Read More