Sharif University of Technology Department of Physics
Department of Physics

Sharif University of Technology

Physics Email

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

با سلام و خیرمقدم به اطلاع می رساند، ثبت نام اولیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401 توسط آموزش به شرح پیوست انجام می گردد. در صورتی که به دلیل اخذ دروس الزامی این دوره و یا سایر دلایل می بایستی در ثبت نام شما تغییراتی انجام شود موارد را با استاد راهنمای آموزشی خود مطرح و پس از تایید آن در جلسه معارفه نسبت به اخذ آن دروس در زمان ترمیم ( 9 تا 12 مهر ماه) توسط دانشجو اقدام خواهد شد. و همچنین روز سه شنبه مورخ 22 شهریور 1401 ساعت 17 جلسه معارفه با شما دانشجویان عزیز در آدرس زیر به صورت مجازی با حضور معاون تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر کارگریان برگزار خواهد شد. https://vc.sharif.edu/ch/kargarian

با آرزوی سلامتی برای شما آموزش دانشکده فیزیک 1401/6/16

اطلاعیه