Sharif University of Technology Department of Physics
Department of Physics

Sharif University of Technology

Physics Email

Job Opportunities

دانشکده ی فیزیک در تمامی زمینه های فیزیک هیات علمی می پذیرد. متقضیان می توانند از طریق سامانه ی جذب و یا ارسال مستقیم مدارک به دانشکده ی فیزیک اقدام نمایند.

ایمیل ما برای دریافت مدارک و سوالات شما در این خصوص employment@physics.sharif.edu است.