Sharif University of Technology Department of Physics
Department of Physics

Sharif University of Technology

Physics Email

نحوه‌ی ثبت‌نام و نوبت‌دهی واکسیناسیون دانش‌جویان

نحوه‌ی ثبت‌نام و نوبت‌دهی واکسیناسیون دانش‌جویان

  ♦ کلیه‌ی دانش‌جویان دانشگاه که در حال حاضر ساکن خوابگاه‌ها یا استان‌های تهران و البرز هستند، می‌توانند از امروز با مراجعه به سامانه‌ی آموزش، برای ثبت‌نام دریافت دوز اول واکسن کرونا اقدام نمایند.

         ◊ واکسیناسیون دانش‌جویان تحصیلات تکمیلی طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ شهریور و واکسیناسیون دانش‌جویان کارشناسی طی روزهای ۲۳  تا ۲۵ شهریور انجام می‌شود. محل تزریق واکسن، سالن سلف دانش‌جویی البرز واقع در طبقه‌ی همکف اداره امور تغذیه خواهد بود.

      ◊ برای ثبت‌نام و انتخاب زمان دریافت واکسن لطفا به سامانه‌ی آموزش بخش خدمات آموزشی منوی «درخواست واکسیناسیون» مراجعه کنید. اولویت تخصیص بازه‌های زمانی بر اساس ترتیب ثبت‌نام دانش‌جویان خواهد بود.

       ◊ اطلاعیه‌های تکمیلی در وب‌سایت معاونت دانش‌جویی دانشگاه منتشر خواهد شد.

------------------------------

«اطلاعیه‌ی تکمیلی واکسیناسیون»

  ⊗ دانش‌جویان گرامی دانشگاه صنعتی شریف می‌توانند با توجه به نکات زیر نسبت به ثبت‌نام و تعیین وقت         واکسیناسیون با مراجعه به سامانه‌ی شاخص اقدام نمایند.

  حائزین شرایط:

      ◊ دانش‌جویانی که در حال حاضر ساکن خوابگاه‌ها هستند.

      ◊ دانش‌جویانی که در حال حاضر ساکن استان‌های تهران و البرز هستند.

   به زودی و طبق اطلاع از مرکز انفورماتیک وزارت بهداشت، اسامی و کد ملی کلیه‌ی دانش‌جویان دانشگاه      وارد سامانه‌ی نوبت‌دهی وزارت بهداشت می‌شود.

 ♦ کلیه‌ی دانش‌جویان مقیم شهرستان و همچنین تهران می‌توانند از طریق سامانه‌ی مذکور نسبت به ثبت‌نام و     

انجام واکسیناسیون در شهر و مراکز واکسیناسیون مدنظر اقدام نمایند.

اطلاعات بیشتر

مرکز بهداشت و درمان